Kanunlar

  • Genel

KVKK  Nedir?

KVKK, Kişisel Verileri Koruma Kanunu olarak tanımlanır ve Türkiye’de kişisel verilerin korunmasını ve işlenmesini düzenler. KVKK’nin amacı, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak, kişisel verilerin toplama, kullanma, açıklama, saklama, işleme ve çıkartma süreçlerinde güvenliği sağlamak ve bu verilerin kullanımını sınırlandırmaktır.

Aşağıdaki hususlar KVKK’nin kapsamını oluşturur:

  1. Kişisel veriler: İsim, soyisim, tc kimlik numarası gibi kişilerin kimliğini belirleyebilecek verilerdir.

  2. Kişisel verilerin işlenmesi: Toplanması, saklanması, kullanılması, açıklanması, güncellenmesi, silinmesi, yok edilmesi, sınıflandırılması veya değiştirilmesi gibi işlemlerdir.

  3. Veri sorumlusu: Kişisel verilerin toplandığı, saklandığı veya işlendiği şahıslardır.

  4. Veri koruma yetkilisi: Veri sorumlusu tarafından atanmış ve kişisel verilerin korunması ile görevli bir kişidir.

  5. İşleme amacı: Kişisel verilerin toplandığı, saklandığı veya işlendiği amaçların belirlenmesidir.

5651 Sayılı Kanunun Yaptırımları Nelerdir?

5651 Sayılı Kanun, internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesini amaçlar. Bu kanun, yanlış, yanıltıcı, hakaret içeren, ahlaka aykırı, çocukların zararlı içeriğine maruz kalmasına sebep olabilecek veya benzeri nedenlerle yasaklanmış olan yayınları engellemeyi amaçlar. Kurumlar bu zararlı davranışlardan zarar görmemek ve kullanıcıların bireysel sonuçlarının bedelini ödememek için loglama ile kayıt tutmaları gerekir.

Bu kanunun yaptırımları şunlardır:

  1. Site engelleme: İnternet sitesi yöneticileri, yasaları ihlal ettiği takdirde site engelleme cezası ile karşılaşabilir.

  2. Ceza: Kanuna uymayanlar, hapis cezası ile cezalandırılabilir veya para cezasına çarptırılabilir.

  3. Ödeme gerektirme: İnternet ortamında yapılan yanlış, yanıltıcı veya hakaret içeren yayınlardan kaynaklanan zararlardan dolayı maddi tazminat ödemesi yapılması gerekebilir.

  4. Kamu davası: İnternet ortamında yapılan yayınların yasalara aykırı olduğu durumlarda kamu davası açılabilir.

5651 Sayılı Kanun, internet ortamında yapılan yayınları düzenlemekte ve yasalara uymayan yayınları engellemeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle, internet ortamında yapılan yayınların yasalara uygun olması önemlidir.


kanun
administrator