Category Archive İnternet Loglama

5651 Loglama, Web Filterng, AD Entegrasyonu, Raporlama ve Hotspot

– 5651 Loglama, Web Filterng, AD Entegrasyonu, Raporlama ve Hotspot (Misafir hesabı şifreleme) kullanılabilir bir arada olan bir ürün var mıdır?

+ Evet var. LoglamaNET hotspot Loglama programı,, 5651 Loglama yasasına Uygun’un loglama, girilmesini Istemediğiniz web sitelerini Filtreleme, ettik sosyal medya platformlarını engelleme, geriye donuk raporlama paketi, sıcak nokta özelliklerinin tamamının Bir Arada Olduğu sistemdir. Web tabanlı mobil uyumlu arayüzü ile platformda kullanılabilir yönetilebilir bir yapıya sahiptir. oluşturdugunuz profillere Özel Filtreleme Tamamen esnektir işletmenize ettik, limitler koyabilirsiniz, müşterilerim x hızında o departmanın y hızında internet Çıkışı yaptırabilirsiniz ettik özgü Özellikler ettik entagrasyonlar geliştirebilecek Yazılım Ekibimiz Mevcuttur.

5651 Loglama Programı Ekran Görüntüsü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Sanal Zorbalık, ideolajik propaganda cinsel istismarların işlenmesi ve bu suçları işleyenleri tespiti için çıkarılan 5651 yasası içeriğinin işe girişilmesi İşe Alım ve Hotspot iş işlerine özeldir% 50 indirimden işlenenlerin tesbit edilip yaptırımların uygun hale getirmek.

 

Güngör Kutlu Olsun.

İnternet Güvenli mi?

İnternet güvenliğini kabul etmezsiniz! Hiç kimse internet ortamında% 100 veremez. İnternet üzerinde kendi haklarını yerine getirmek için, bir veya daha fazla standart hale getirebilir. Peki, bu sorumluluklar:

 • Antivirüs ve güvenlik duvarı programı çalıştırmak, Sistemimizi güncel tutmak,
 • Neyi nerede aradığımıza dikkat,
 • Kablosuz ağımızın şifresini paylaşmamak ve herkese açık olarak bırakmamak, şifre güvenliğiyle dikkat etmek,
 • İnternet üzerinden alışveriş yaptırmak sanal kredi kartı kullanmayı tercih etmek,
 • Şüpheli linkleri ve e-postaları açmamak, tıklamamak, Phishing tuzağına düşmemek
 • İnternet bankacılığı ve genel alışverişte dikkatli olmak,
 • Üyelik, Siteler, Siteler
 • Sosyal paylaşım sitelerinde kişisel gizlilik, mahremiyet ve paylaşım ölçüler ve sınırlamaları belirleme, Sosyal Ağ Güvenliğine uygun

İnternet Neden Güvenli Bir Yer Olmak Zorunda?

Çünkü sanal dünyalarday; çocuk istismarcıları, uyuşmuş sağlık ürünleri, simsarlarının anlamı, sapkın inanışların, terör propagandalarının, müstehcenliğin ve gençlerimizin fuhuş tehlikesinin yer alması ve bir önlem almanın getirilmesidir.

Bilinç, İnternet Güvencesi Neresinde Kalır?

İnternet ve bilgisayar güvenliği konusunda firmalar, internetin bilinçli kullanımı konusuna ya hiç yapılmazlar ya da çok az bilgiyle konuyu es geçerler. Oysa internetin bilinçli kullanımı, internet güvenliğini beraberinde getiren bir durumdur. Elbette antivirüs ve güvenlik duvarı için uygun değildir. Bu çözüm çözüm: Güvenli İnternet Hizmeti, Antivirüs, Firewall ve Bilinçli İnternet Kullanımı.

“Bilinçli İnternet Kullanımı” Nedir?

Hintçe kez dillere pelesenk olan söylemler derinlemesine düşünülmez. İnternette bilmeden, başını-sonunu hesap etmeden yapılan şeylerden sorun zarar görmüş. Denilebilir ki bilince giden yol; öğrenmekten, düşünmekten, sorgulamaktan ve bilinç olmaktan geçer.

 • İnternet teknolojilerini kullanırken aynı zamanda kendimizi ve içinde bulunduğumuz durumları sorgulayabiliyor muyuz?
 • İnternette sergilediğimiz davranışların kendimize, ailemize ve diğer kullanıcılara yansımalarının ne olacağını biliyor muyuz?
 • İnterneti doğru ve ahlaki davranışlar çerçevesinde mi yoksa kötüye mi kullanıyoruz?

Bilinçli bir internet kullanımı noktasında bütün bu soruların cevaplarını düşünmek yol gösterici olacaktır.

Neler Yapılabilir?

 • Aileler bilinçli internet kullanımı noktasında bilgilenmeli.
 • İlköğretim müfredatına “Bilişim Şuuru” dersi konulmalı.
 • Türkiye genelinde bütün okullarda veliler ile birlikte bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmeli.
 • STK’lar bu konuda daha fazla sorumluluk alıp, bilinçli internet kullanımı noktasında projeler üretmeli.
 • Aynı şekilde üniversiteler bu konuda projeler geliştirmeli.

“İnternete Özgürlük” diyenlerin “İnternette Saygı” kavramını da öncelemeleri gerekir. Bu kavramlar; internet ortamında insan haklarına saygılı davanışlar sergilenirse anlam kazınır.

Gerçek hayatta işlendiğinde cezai yaptırımları olan suçların sanal dünyada işlenmesine izin vermek hukuka aykırılık olur. Bu noktada kendini sorumlu hisseden her birey, kurum ve kuruluş her şeyden önce şu soruyu sormalıdır: Bilinçli internet kullanımı ve güvenli bir internet ortamı için biz neler yapabiliriz?

Aynı şekilde yazılı ve görsel medyaya da büyük görevler düşüyor. Bilinçli ve insan haklarına önem verilen bir internet kullanımının ön plana çıkarılması konusunda görsel ve yazılı medya da farkındalık oluşturacak yazılar, haberler yayınlamalıdır. Site erişim engelleme kararları eleştirilebilir, eleştiri kadar bunun neden öyle olduğunu da ortaya koymak önemlidir. Yalan haberlerin sonu gelmez, bizler doğrusu ne demedikçe!

Önce Çocuklarımız!

İnternet ve bilgisayar kullanım yaşı 3 yaşına kadar inmiş bulunuyor. Hatta artık ebeveynler bebeklerini susturmak için ellerine cep telefonu verebiliyorlar(!) Günümüzde bazı çocuklar teknoloji kullanımı noktasında anne-babasından çok daha iyi seviyede. Peki, bunu bir avantaj olarak mı görmeliyiz? Çocukların istismara daha açık ve savunmasız oldukları düşünüldüğünde aksine bu bir dezavantaj olmaktadır. Çocuk istismarı hem bir insanlık suçu hem de dünyada çok ağır cezası olan bir suçtur.

Peki, internette durum nedir?

2007 yılından bu yana hizmet veren Bilgi İhbar Merkezi’ne (https://www.ihbarweb.org.tr/) gelen suç ihbarlarına bakıldığında ikinci sırada çocukların cinsel istismarının olduğu görülmektedir. Bu durum internetin güvenli kullanımı noktasında sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunun bir kanıtıdır.

Biz bugün yetiştirmemiz gereken her türlü tehlikeyi açıklamak için bir internet ortamına ihtiyacımızın istismara uğramayacağının bir hak var mı ?!

Bu yüzden önce çocuklarımızı düşünmek zorundayız. Çünkü istismar’da her çocuk için uygun olan zor, en ağır yarasıdır.

Bu sebep:

 • Gerçek hayatta çocuklarımızı nasıl koruyorsak, internetten gelebilecek tehlikelerden de korunmayacaktır.
 • Çocuğumuzun konuşmasıyla ilgili konuşma, görüşme kurduğundan haberdar olmayız.
 • Çocuk hakları internetteki riskler ve tehlikeler noktasında bilgilendirmeliyiz.
 • Yeni medya, müstehcenlik ve cinsellikle ilgili olarak, reklamcılık ve fazladan alınmadıkça, artık ikamet ettikten sonra, ikametinize gençleri ve çocukları düşünmelidir.

Hotspot – Loglama Nasıl Çalışır ?

Müşterileriniz Hotspot Loglama cihazı ile kablosuz ağınıza bağlanırlar. İnternet çıkışı yapmak istediğiniziklerinde karşılama ekranı gelir. Tc kimlik no, Ad soyad, Doğum yılı ile TC Kimlik Doğrulama işlemlerini gerçekleştirip internete bağlanırlar.

Ek Özellikler

5651 Loglama ve Hotspot Programı’na ait profillerden herhangi biriyle, personellerinize, yönetim departmanına misafirlerinize ayrı ayrı internet hızında kısıtlamaları, video, torrent, sosyal medya engellemeri gibi birçok özelleştirme yaparken loglıyorda tübitak zaman barajı ile hiçbir sunucu masrafı zorla tutlat.

 

5651 Loglama Yasası Amacı ve kapsamı

Bu Kanunun amacı ve kapsamı; içerik sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım, sağlayıcıların yükümlülükleri ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları ile mücadeleye ilişkin temel ve usûlinizi kaldırmak.

           Maddeler

 • Bu Kanunun uygulanasında;
 • Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını,
 • Başkanlık: Kurum bünyesinde bulunan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı,
 • Başkan: Telekomünikasyon İletişim Başkanını,
 • Bilgi: Verilerin anlam kazanmış biçimi,
 • Erişim: Bir internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını,
 • Erişim sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlamak her türlü gerçek veya tüzel kişileri,
 • İçerik sağlayıcı: İnternet ortamında kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve bırak gerçek veya tüzel kişileri,
 • İnternet ortamı: Haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayarlarda kalan ve kamuya açık olan internet üzerinde oluşturulan ortamı,
 • İnternet ortamında yapılan yayın: İnternet ortamında yer ve içeriğine belirsiz sayı kişilerin ulaşabileceği verilerin,
 • İzleme: İnternet ortamındaki verilerin etki etmeksizin bilgi ve verilerin takip edilenesinden,
 • Kurum: Telekomünikasyon Kurumunu,
 • Toplu kullanım sağlayıcı: Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlayanı,
 • Trafik bilgisi: İnternet ortamında gerçekleştirilen herbir kullanım zamanında taraflar, zaman, süre, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve bağlantı noktaları gibi değer,
 • Veri: Bilgisayar tarafından gerçekleştirilen her türlü değeri,
 • Yayın: İnternet ortamında yapılan yayını,
 • Yer sağlayıcı: Hizmet ve içerikleri barındıran mekanlara veya mekanlara gerçek veya tüzel kişileri, ifade eder.

5651 Loglama Bilgilendirme yükümlülüğü

İçerik, yer ve erişim sağlayıcıları, yönetmelikle belirlenen esas ve usûller çerçevesinde tanıtıcı bilgilerini kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyen içerik, yer veya erişim sağlayıcısına Başkanlık tarafından ikibin Yeni Türk Lirasından onbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

5651 Loglama Yasası ile İçerik sağlayıcının sorumluluğu

İçerik sağlayıcı, internet ortamında kullanıma sunduğu her türlü içerikten sorumludur.

İçerik sağlayıcı, bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten sorumlu değildir. Ancak, sunuş biçiminden, bağlantı sağladığı içeriği benimsediği ve kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşmasını amaçladığı açıkça belli ise genel hükümlere göre sorumludur.

 5651 Loglama ile Yer sağlayıcının yükümlülükleri

Yer sağlayıcı, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

Yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka aykırı içerikten, ceza sorumluluğu ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddelerine göre haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak imkân bulunduğu ölçüde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırmakla yükümlüdür.

5651 Loglama Yasası ile   Erişim sağlayıcının yükümlülükleri

 • Herhangi bir kullanıcısının yayınladığı hukuka aykırı içerikten, bu Kanun hükümlerine uygun olarak haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak engelleme imkânı bulunduğu ölçüde erişimi engellemekle,
 • Sağladığı hizmetlere ilişkin, yönetmelikte belirtilen trafik bilgilerini altı aydan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla,
 • Faaliyetine son vereceği tarihten en az üç ay önce durumu Kuruma, içerik sağlayıcılarına ve müşterilerine bildirmek ve trafik bilgilerine ilişkin kayıtları yönetmelikte belirtilen esas ve usûllere uygun olarak Kuruma teslim etmekle,
 • yükümlüdür.
 • Erişim sağlayıcı, kendisi aracılığıyla erişilen bilgilerin içeriklerinin hukuka aykırı olup olmadıklarını ve sorumluluğu gerektirip gerektirmediğini kontrol etmekle yükümlü değildir.
 • Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde yer alan yükümlülüklerden birini yerine getirmeyen erişim sağlayıcısına Başkanlık tarafından onbin Yeni Türk Lirasından ellibin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

 5651 Loglama Yasası Yönetmeliği

 1. Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esas ve usûller, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanlıklarının görüşleri alınarak Başbakanlık tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir. Bu yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde çıkarılır.
 2. Yer veya erişim sağlayıcı olarak faaliyet icra etmek isteyen kişilere, telekomünikasyon yoluyla iletişim konusunda yetkilendirme belgesi olup olmadığına bakılmaksızın, yer veya erişim sağlayıcı olarak faaliyet icra etmesi amacıyla yetkilendirme belgesi verilmesine ilişkin esas ve usûller, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmelik, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içinde çıkarılır.

5651 Loglama Yasası İle Toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülükleri

 1. Ticarî amaçla toplu kullanım sağlayıcılar, mahallî mülkî amirden izin belgesi almakla yükümlüdür. İzne ilişkin bilgiler otuz gün içinde mahallî mülkî amir tarafından Kuruma bildirilir. Bunların denetimi mahallî mülkî amirler tarafından yapılır. İzin belgesinin verilmesine ve denetime ilişkin esas ve usûller, yönetmelikle düzenlenir.
 2.  Ticarî amaçla olup olmadığına bakılmaksızın bütün toplu kullanım sağlayıcılar, konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür.
 3. Birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğe aykırı hareket eden kişiye mahallî mülkî amir tarafından üçbin Yeni Türk Lirasından onbeşbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.