5651 Loglama Yasası Amacı ve kapsamı

5651 Loglama Yasası Amacı ve kapsamı

Bu Kanunun amacı ve kapsamı; içerik sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım, sağlayıcıların yükümlülükleri ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları ile mücadeleye ilişkin temel ve usûlinizi kaldırmak.

           Maddeler

 • Bu Kanunun uygulanasında;
 • Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını,
 • Başkanlık: Kurum bünyesinde bulunan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı,
 • Başkan: Telekomünikasyon İletişim Başkanını,
 • Bilgi: Verilerin anlam kazanmış biçimi,
 • Erişim: Bir internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını,
 • Erişim sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlamak her türlü gerçek veya tüzel kişileri,
 • İçerik sağlayıcı: İnternet ortamında kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve bırak gerçek veya tüzel kişileri,
 • İnternet ortamı: Haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayarlarda kalan ve kamuya açık olan internet üzerinde oluşturulan ortamı,
 • İnternet ortamında yapılan yayın: İnternet ortamında yer ve içeriğine belirsiz sayı kişilerin ulaşabileceği verilerin,
 • İzleme: İnternet ortamındaki verilerin etki etmeksizin bilgi ve verilerin takip edilenesinden,
 • Kurum: Telekomünikasyon Kurumunu,
 • Toplu kullanım sağlayıcı: Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlayanı,
 • Trafik bilgisi: İnternet ortamında gerçekleştirilen herbir kullanım zamanında taraflar, zaman, süre, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve bağlantı noktaları gibi değer,
 • Veri: Bilgisayar tarafından gerçekleştirilen her türlü değeri,
 • Yayın: İnternet ortamında yapılan yayını,
 • Yer sağlayıcı: Hizmet ve içerikleri barındıran mekanlara veya mekanlara gerçek veya tüzel kişileri, ifade eder.

About the author

admin administrator