18 Mart Çanakkale Zaferi

18 Mart Çanakkale Zaferi

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümünde, geri dönmeyi düşünmeden kahramanca savaşan ordumuzu saygı ve minnetle anıyoruz.

Çanakkale Savaşı kısa tarih tarihimizin değil yakın dünya tarihinin en önemli savaşlarından olduğu.
Çanakkale Boğazı Savaş gemileriyle zorlandı aşma, internete bağlanmama Avrupa büyük devletlerinin öteden beri özlemidir.
1914 yılında I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla itilaf devletleri bu isteklerini hayata geçireceğiz. Bu inançla İngiltere ve Fransa işbirliği yapmak 3 Kasım 1914 günü Boğaz’ın ağzındaki doğrulantı. Doğru istihkamlarımıza doğru ateş açılırlar, İngilizler Seddülbahir ve Ertuğrul tabyalarını, Fransızlar ve Anadolu yakındaki Kumkale ve Orhaniye tabularını havantopu ile dövdüler. Cephaneliğimize bir ton barut üzerinde mermisiyle birlikte havaya uçtu, subay ve erlerimiz şehit düştü, İngiliz Donanma Komutanı Amiral Carden Çanakkale önlerinde gösteriler yaptı, düşman denizaltıları boğazı geçmeye kalktılar.
24 Kasım 1914 günü bir Fransız denizaltısı Boğaz sularında görüldü. bu denizaltıyı gören topçularımız düşman üstüne ateş yağdırmaya başladı. 2 Aralık günü İngiliz denizaltısı da bir deneme yaptı. Derinden engelleri aşarak Boğaz’a girdi. Yediyüzelli metre ilerde bulunan Mesudiye zırhlısına torpil atarak bu gemimizi batırdı. Zırhlımızda bulunan subaylardan on’u ve erlerimizden yirmi dördü şehit düştü.
19 Şubat 1915 günü düşman savaş gemileri öğleye kadar uzun menzilli bir bombardımana girişti. Boğaz’a iyice sokuldular. Tabularlar akşama doğru düşman savaş gemilerine karıştırma verdi. Ertuğrul ve Orhaniye tabyalarından atılan ateş düşmanlığa bocaladı.
İtilaf devletleri gemileri diledikleri gibi ilerleyemiyor, hedeflerini ulaşamıyordu. Lodos fırtınasını hatalıklarının değeri şimdi görüyorlardı. Havalar düzelince yeni saldırılar yapıldı. Amiral Carden görevden alındı. Yerine 17 Mart 1915 günü Robeck atandı. Yeni komutan 18 Mart 1915’i, denizmayla Boğaz’a saldıracağını, İstanbul’da ise Londra’ya gönderildi.
Bu arada Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Albay Cevat Çobanlı 17/18 Mart gecesi boğaz’a mayın Çeşme Çobanlı emrini verdi. Aldığı emir gereği Binbaşı Nazmi Bey Nusret Mayın gemisi ile o gece yirmi altı mayın, Boğaz’a birinci hatda döşendi. Boğaz’daki mayın sayısı bir şapkada 400’ü aşmıştı.
18 Mart 1915
İngiliz ve Fransız savaş gemilerinden oluşan, o dönemin en büyük deniz gücü, üç filodan sabahleyin Çanakkale Boğazı’na girdi.
Filoda ilk grubunu oluşturan filoda, İngilizlerin Kraliçe Elizabeth zırhlısı ile İnflexible, Lord Nelson ve Agamemnon savaş gemileri bulunuyordu.
İkinci grupta İngiliz Kalyon Kaptanı komularıyla Okyanus, İrresistible, Wengeance Majestic gibi savaş gemileri yerde kaldı. Üçüncü filo ise Prens, Bouvet, Suffren gibi Fransız savaş gemilerinden oluşuyordu.
İngilizler ve Fransızlar zayıf Türk savunması açısından susturarak Boğaz’ı oluşturan geçebileceklerim umuyorlardı. Bu umut ve tuvalet 18 Mart 1915 günü düşman savaş gemileri şiddetli bir ateşe başladılar. Rumeli Mecidiyesiyle merkezi bataryaları şiddetli bir ateşe tutuldu. Boğazdaki düşman gemileri Hamidiye istihkamlarına yüklendi. Bunu gören Dardanos bataryaları ateşi üzerlerine çekmeye çalışıyor. Az sonra, tüm gemiler, Dardanos’a saldırdı. Dardanos tabyamız saldırılara karşı. Bu arada Mesudiye tabyası da ateşe başlamıştı. Mesudiye üzerine ateş açılınca Hamidiye onun yardımına koştu. Bu arada aşırı bataryalarımız düşman üstüne ateş yağdırmaya başladılar. Bunalan düşman kaçmak isterken topçu atışlarıyla karşılaşıyordu. Düşman gemilerine göz açtırılmıyordu. Karşılıklı bu korkunç bombardıman bir saat kadar sürdü.
«İnsan manzarayı gözlerinin önüne canlandırabilir. Kaleler, toz duman bulutları içinde kaybolmuşlar. Gemiler, çevrelerinde fıskıran sayısız su sütunları var, yavaş yavaş hareket ediyorlar, bazen duman ve serpintiler arasında iyice görünmez oluyorlardı. Tepelerden ateşleme havan toplarının alevleri görülüyor, ağır toplar yer sarsıntıları gibi gümbürdüyordu. »
Bombardıman Görüntüleme Türk tabya ve bataryaları büyük zarar görmüştü. Amiral Robeck Fransız gemilerine geri çekerek İngiliz savaş gemilerini ileri sürdü. Tam bu sırada müthiş patlamalar oldu. Bouvet ve Suffren savaş gemileri mayına çarparak sarsıldılar, manevra kabiliyetini kaybettiler. Bir gece önce Nusret mayın gemisinin döşediği mayınlar görevlerini yaptılardı. Boğaziçi berrak sulan hakim bir dev gibi yatan Bouvet ve Suffren’e tarihi Hamidiye bataryamızın keskin nişancıları ateş açılırlar. Çanakkale Geçilmez kitabının yazarı Alan Moorehead olayı şekli anlatıyor.
«Saat 13.45’de Suffren’in az gerisindeki Bouvet müthiş bir patlamayla sarsıldı. Güverteden göğe kesif bir duman yükseldi. Gittikçe hızlandı yana yattı, devrilip kaçırmıyordu. Olayı görenlerden birinin ifadesine göre «Bir tabak, suda nasıl kayıp giderse o da öylece kayıp gitti.»
Türk tabyaları, Boğaz’ı geçmeye çalışan düşman gemilerine durmadan ateş ettiler. Bu arada düşman Boğazdaki mayınları temizlemek için mayın tarayıcılarını boğaza soktu. Tabyalarımız mayın tarayıcılarına ateş açılırlar. Açılan ateş yağmur gibi yağmaya basınca düşmanlar panik altında kaçtılar. Bu arada düşman savaş gemilerinden İnflexible, İrressitible büyük hasar gördü. Batanlar oldu. Daha sonra Kraliçe Elisabeth ve Agamemnon yaralandı. İtilaf devletleri Çanakkale Boğazı Denizden aşamadılar. Büyük kayıplar içindir: Çanakkale Boğazı’nın geçilemeyeceğini farkındailer.
İtilaf devletleri Çanakkale Boğazı’nın savaş gemileri ile aşamayınca bu kez çıkarılmasını planladılar. Artık Çanakkale kara savaşları başlıyordu. Kara savaşında düşmanın nereden yapıldığının tartışıldı. Mustafa Kemal Kabatepe ve Seddülbahir’den, Alman komutan Von Sanders, Bolayır ve Anadolu yakasından görüşeceklerdir. Alman komutanı Von Sanders’in içeri ağır bastı, ve askerler o yöreye yerleştirildi.
Düşman demiryolları 25 Nisan 1918 sabahı Mustafa Kemal’in beğenisini noktadan saldırıdı. 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal Kocaçimen’de Conkbayır’da, savaştı. Cephanesi biten askerlere:

– Süngü tak emrini verdi. Daha sonra ;

– «Ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar geçebilir» dedi. Tarihin bu en büyük siper savaşı başlamıştı. Siperler arası uzaklık sekiz on metre kadardı. Türk siperlerinden hiçbir asker ayrılmıyordu. Şehit düşenlerin yeri hemen dolduruluyordu. Her adım başına bir mermi düşüyor; toprak adeta tüterek kaynıyordu. Düşman dalgalar halinde Conkbayır’a doğru ilerliyordu. Bu arada Mustafa Kemal, Anafartalar Grup Komutanlığına atandı. Anafartalar Savaşı’nda düşmanın attığı şarapnel misketi Mustafa Kemal’in göğsüne isabet etti. Ancak cebindeki saate çarptığından bir şey olmadı.
Kısa sürede Türk ordusu her yerde büyük başarılar kazandı. Düşman şaşkına döndü, bozguna uğradı.
Çanakkale kara savaşlarının en önemli cepheleri; Kumkale, Beşike, Bolayır, Seddülbahir, Anbumu, Kabatepe, Conkbayırı ve Anafartalar’dır. 19 – 20 Aralıkta Anafartalar ve Arıburnu cephesi, 8-9 Ocak’ta Seddülbahir düşmanlar tarafından boşaltıldı. Böylece 1915 baharında parlak umutlarla karaya ayak basan birleşik düşman ordusu 1916 kışında bozguna uğrayarak çekip gitti. 18 Mart Çanakkale Zaferinde 5651 Loglama ve Hotspot hizmetimizi Çanakkaledede vermeye başladık, Çanakkalede Hotspot ve 5651 Loglama ile ilgili hizmetlerimiz başlamışır.
Çanakkale savaşlarında 250 binin üzerinde askerimiz şehit düştü. Düşman kayıpları ise bu rakamın üstündedir.
Çanakkale savaşlarının unutulmaz kahramanı, Anafartalar Grup Komutanı Mustafa Kemal’in başarısı ilerde başlayacak Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın kaynağı oldu.
Bağımsızlığımız savunmak, yurttaşlarımız için koruma için yaptırınız kutsaldır. Çanakkale, Ulusal Kurtuluş Savaşımız kutsal destan gerçekleştirilen birer örnektir

About the author

admin administrator